Muzeum Mohelno

uvod

V období mladšího paleolitu naši předkové budovali pouze dočasná obydlí, spíše přístřešky a stany.
Proto nález v lokalitě Plevovce na břehu Mohelenské přehradní nádrže je svým způsobem unikátní.
Jeho zvláštností je podlaha takového dočasného obydlí, "vydlážděná" plochými kameny, jak je to vidět
na obrázku. Nejen nález v Plevovcích, ale i další nálezy z okolí Mohelna jsou důvodem, proč mít
muzeum městyse Mohelno.

Co by v muzeu mělo být:
- přírodovědná část - především o přírodní rezervaci "Mohelenská hadcová step"
- archeologická část - zde by se prezentovaly archeologické nálezy a jejich význam
- protohistorie, středověk - archeologické nálezy z doby římské a středověku, faksimile středověkých dokumentů
- etnografická část - místní tradice, zaniklá významná řemesla (kamnáři, malovaný nábytek),...
- novodobá historie (1. a 2. sv. válka, poválečná doba)
- významné osobnosti, které z Mohelna pocházely nebo zde žily
- prezentace současného života obce, činnost spolků (hasiči, Sokol, ...)
- dětský koutek